TR Polska Sp. z o.o.
58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 15D
Tel./fax: +48 74 668 18 46, tel.: +48 74 668 43 49
e-mail: biuro@tr-polska.pl
NIP: PL8842679597
Elementy mocujące

Doskonałym rozwiązaniem mocowania kół i innych elementów

maszynowych na wale jest zastosowanie tulei rozprężno-zaciskowej.

Jest to połączenie zaciskowe, gdzie nie ma potrzeby stosowania

rowka wpustowego i wpustu. Zaletą takiego połączenia jest szybkość

zamontowania, pełny demontaż oraz możliwość wielokrotnego użytku.

Ofertę uzupełniają popularne tuleje mocujące Taper Bush oraz

SERLOCK.

 

SERLOCK jest nowo opatentowaną tuleją bez wpustu pasowanego

do mocowania dowolnych kół napędowych, które są odpowiednie dla

zastosowania tulei SER-SIT i Taper Lock lub podobnych aplikacji.

Są całkowicie wymienne z tulejami SER SIT i Taper Lock. Pozwalają

na nieograniczone możliwości ustawień osiowych i kątowych.

Dzięki nim unikamy wszystkich problemów przy normalnych połączeniach na wpust pasowany jak:

- luz zwrotny

- złamania/deformacje

- korozja

- problemy z demontażem

- ustawienie osiowe i kątowe

 

Zaletami są:

- natychmiastowa dyspozycyjność systemu  (element do zamocowania + element napinający)

- prosty montaż i demontaż

- możliwe do 25% mniejsze średnice wałów

- proste ustawienie kątowe i osiowe na wale

- możliwość zamontowania także na wale z wpustem

TR Polska Sp. z o.o. © 2012
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting i domeny Świdnica www.hb.pl